مهدی صاحبقرانی

Mehdi Sahebgharani

«انشالله که  بتوانیم راه و رسم درست زندگی کردن را بیاموزیم

و بتوانیم در راه دینت و در راه اسلام قدم صحیح برداشته

و کار مثبتی برای خودت و در راهت انجام بدهیم.»

ادامه مطلب …

شهید محسن گلستانی

mohsen goli 2

«امر به معروف و نهی از منکر را آینه‌گونه نسبت به دوستانمان انجام دهیم.»

ادامه مطلب …

حسین گلستانی

697

«انشالله که خداوند یاریمان کند

در راه هر چه بیشتر نزدیکتر شدن به خودش و رفیق شدن با خودش.»

ادامه مطلب …

شهید فخرالدین مهدی برزی

89

«امیدوارم و از خدا می‌خواهم که معلم ما را انبیاء و اولیائش قراردهد

تا با سرمشق گرفتن از سخنان پربارشان، انسانی نمونه و جزو اولیاءالله قرار بگیریم.»

ادامه مطلب …

مهدی خراسانی

80

«انشالله که بتوانیم تمام کارهایمان را برای رضای خدا انجام دهیم

و حرفهایمان فقط حرف تنها نباشد و همیشه با عمل و هدف مقدس همراه باشد.»

ادامه مطلب …