شهید احمد احمدیزاده

«انشالله بتوانیم جزو یاران جانی باشیم و قدر همدیگر را بدانیم.»

ادامه مطلب …

شهید مجتبی کاکل قمی

«سعی کنید دوستی شما برادران مخلص و با خدا با برادران دیگرتان

آنقدر زیاد نباشد که از خدا دور باشید و وسوسه‌های شیطانی شما را فریب دهد.»

ادامه مطلب …

شهید اکبر مدنی

madani

«برادران سعی کنید همه کارهایتان برای رضای خدا باشد

و نیت‌هایمان را خالص برای خدا کنیم.»

ادامه مطلب …

شهید سید اصغر خبازی

«انشالله بتوانیم دنباله‌رو راه شهیدان باشیم.»

ادامه مطلب …

شهید مهرداد (مجتبی) صادقی

264

«خوش به حال کسانی که در راه خدا و برای رضای خدا کشته (شهید) می‌شوند.»

ادامه مطلب …

شهید حسین پورتقی

«موظفیم این وظیفه الهی که همان حرکت در خط حسین زمان است را تا آخر که یا شهادت است یا پیروزی – که هر دو در نهایت همان پیروزی است – ادامه دهیم.»

ادامه مطلب …

شهید احمد امیری

«ما در دنیا جز یک مهمان نیستیم

مرگ آتشی است که به سراغ همه می آید

پس چرا این مرگ باعزت نباشد؟» ادامه مطلب …