(18603)

طاهر موذن

(18560)

طاهر موذن

(18560)

عملیات طلاییه [1644845]

سید مجید طحانی

عملیات طلاییه [1644845] 1 (1) [1644844]

scan0010

محمد فراهانی

image_055_resize

مجتبی میرزایی

711272401781 - Copy

حسین پناهی

123.jpg

عباس مهرپور

123

بهمن ماه سال ۶۶ و عملیات کوهستانی بیت المقدس۲ در منطقه عمومی ماووت عراق ،

برادر بسیجی و بیسیم چی گردان حمزه سیدالشهدا از لشگر ۲۷ محمدرسول الله ،

براستی یاد بسیجیان جان برکف خمینی کبیر گرامی باد

— عباس مهرانی