مطالب توسط ف. مهدی برزی

وصیت نامه شهید احمد احمدیزاده

آری من در مکانی به سر می‌بردم سراسر صفا و محبت به خدا. همه جای آن بوی خدا می‌دهد و هر کس را می‌بینی یاد خدا می‌افتی، مکانی است که امدادهای الهی در آنجا فرود می‌آید و نعمتهای خدایی مردم بر آنجا نازل می‌شود. عشق به هستی وعشق به رفتن در همه مشهود است. آنها […]

تیر خلاصی

«همونجا بود که عباس حاج باقر، فخرالدین مهدی برزی، جوهری و چند تا دیگه از بچه‌ها مثل حمید بهرامی، مصطفی خرسندی، اکبر طیبی، مجتبی میرزایی، محمود برنا، اکبر حسین زاده و … رو دیدم که هر وقت اینا رو می‌دیدم واقعا خوشحال می‌شدم چون مطمئن بودم که در زمان درگیری شدید و پاتک‌های سنگین عراقی‌ها […]

رؤیای صادقه

خاطره ای از شهید فخرالدین مهدی برزی به روایت: محسن امامی تابستان ۶۶ وقتی نیروهای گردان حمزه به مرخصی رفته بودند، فخرالدین برای مدت کوتاهی به گردان عمار رفت. مسئول دسته اونها برادر کردآبادی بود .فخرالدین ازبس دوست داشتنی بود موقع خداحافظی از اون گردان اکثر دوستهاش ناراحت بودند مخصوصا برادر کردآبادی. این گذشت تا […]

مراسم صبحگاه

ارسالی توسط برادر حسین گلستانی جهت دریافت فایل اجرای صبحگاه توسط شهید عزیز برادر محسن گلستانی به لینک زیر مراجعه فرمایید: مراسم صبحگاه شهید محسن گلستانی